Dřevo a ochrana

Všechno, co se týká ochrany dřeva
Na dřevo působí nejen povětrnostní vlivy – střídání teplot, světlo, voda a vítr – ale i rostlinné a živočišné organismy, hlavně houby a dřevokazný hmyz. Ví to každý, kdo má dřevěný krov, kupoval starou chalupu a nebo mu v starodávné skříni vrže červotoč.

houbaHrůzu vzbuzuje jméno dřevomorky domácí, ale spolehlivě náš domeček rozložit mohou nositelé nevinně znějících jmen Koniofora sklepní, Pornatka Villantová, trámovky, troudnatec či čechratka. Houby, z jejichž přítomnosti nemůže mít radost ani zapřísáhlý houbař, jsou dřevozbarvující houby, které působí v „obdivuhodné“ barené škále: do černa, modra, červena, hnědě i šedohnědě. Také rodů povrch dřeva ohrožujících plísní je přinejmenším sedm.
Ani broučci se u majitelů staveb s dřevěnými prvky netěší přízni: jmenujme třeba tesaříka krovového, červotoče, červotochrbohlava, pilořitky nebo proklatě pilné mravence.
Dřevo, které teprve chceme použít, stejně jako dřevo už zabudované například v stavební konstrukci, naštěstí před uvedenými škůdce můžeme účinně chemicky bránit.

Do třídy ohrožení 1 je zařazeno konstrukčně chráněné dřevo nebo materiál na jeho bázi v interiéru, jehož vlhkost je trvale nižší než 20%. Do 2.třídy normotvůrci zařadili stejně chráněné dřevo, jehož vlhkost se může vlivem vysoké vzdušné vlhkosti krátkodobě zvýšit nad 20%. V exteriéru nebo nedokonale před povětrnostními vlivy chráněné materiály, které sice nejsou ve styku se zemí, ale na něž opakovaně působí vlhkost zvýšená nad 20%, jsou účinné prostředky 3.třídy.

tesarikPokud je vlhkost dřeva trvale vyšší než 20% a materiál je ve styku se zemí nebo sladkou vodou patří do třídy ohrožení 5,6.třída označuje dřevo nebo materiál na jeho bázi trvale vystavený slané vodě. Z toho vyplývá že deskové materiály, ale i konstrukční hranolky prkna nebo střešní latě je nutné kvalitně ošetřit nátěrem, nástřikem nebo impregnací přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Jistě to zvládne každý sám, ale pokud se obrátíme na odborníka, můžeme mít jistotu správného ošetření dřeva. Rádi Vám s tímto pomůžeme.