Spolupráce s námi

Trocha informací k tomu, jak probíhá spolupráce s námi..

Nejdříve nám sdělíte své požadavky ohledně vašich představ telefonicky nebo písemně (potřebuji provést půdní vestavbu, postavit sádrokartonovou příčku, snížit pomocí SDK systémů strop apod.)

Následně spolu probereme otázky věci podrobněji. Požádáme Vás o technickou dokumentaci je-li k dispozici. Máte -li vše v hlavě, vytvoříme společně soupis prací dle vašich požadavků a našich realizačních a technických možností.

Je-li to v této fázi možné, vypracujeme Vám cenovou kalkulaci sjednaných prací, která bude vyjádřena v jednotkových cenách s celkovou konečnou cenou. Tato cena je pro nás závazná. Pokud se v průběhu realizace změní rozsah prací, tato cena bude odpovídat i této změně po oboustranné předchozí dohodě.

Bude-li Vám nabídka vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku a následně smlouvu na sjednané konkrétní dílo, jejíž součástí je cenová kalkulace s uvedenou cenou, termíny zahájení a dokončení a samozřejmě platební podmínky.

Po dokončení díla sepíšeme zápis o předání díla a provedeme konečné vyúčtování. Předáme Vám dokumentaci potřebnou pro kolaudační řízení, která souvisí s prováděnými pracemi ( Osvědčení pro montáž SDK, prohlášení o shodě na použité materiály apod.). Nyní již můžete užívat Vaše nové dílo podle vašich přání.

Nebude-li Vám naše nabídka vyhovovat, můžeme ji spolu probrat detailněji a případně navrhnout pro Vás výhodnější alternativy.

Pokud se rozhodnete, že nemáte zájem s námi spolupracovat, poděkujeme si za vzájemné setkání.

V průběhu prací jsou samozřejmostí pravidelné konzultace a případné změny oproti původnímu záměru se snažíme řešit s maximální vstřícností k Vám. Naším cílem je korektní jednání a úspěšné dokončení prací.

Naše firma je také zařazena do seznamu SOD v programu Zelená úsporám.

Poskytujeme záruční dobu 5 let.

Samozřejmě i po této době zůstáváte naším zákazníkem a následný servis je samozřejmostí.